четвер, 3 грудня 2015 р.

Есе на тему «Я педагог і особистість»
      Мабуть, немає на Землі людини, котрої не торкнулася чуйна та турботлива рука Вчителя. Не кожний з нас відвідує храм, не всі виховуються в благополучних родинах, не дуже великим тиражем видаються добрі та розумні книги, але всі ми приходимо в школу, де загалом і формується наша особистість. Отже, вчитель неодмінно впливає на долі людей, країни.
     В школу всі приходять своїм шляхом. Одні – в дань сімейним традиціям, інші прикипають серцем до професії надовго і назавжди, треті – під впливом талановитих педагогів.
   Великий дар – бути вчителем, велике щастя – бути учнем талановитого вчителя. Вслухатися в кожне слово педагога, приєднатися до невідомого світу знань. Вчитель – творець душі. Він, як скульптор, ліпить багатопланову особистість. Він надає учням бажання пізнавати невідоме, світ.  Учитель творить Людину.
    Я – педагог. Педагог – це актор, і режисер, письменник і поет одноразово. Це дуже цікава робота: кожний день відрізняється від попереднього, кожний урок не схожий на інші, кожний учень індивідуальний. Але в той же час це дуже складна професія. Тому і вчитель повинен бути індивідуальним, творчо налаштованим.  Ти повинен бути педагогом і особистістю одночасно.
     Для мене вчитель -  це завжди активна, творча особистість. Він є організатором повсякденного життя школярів. Збуджувати інтереси, вести учнів за собою може лише людина з розвиненою волею, де особистій активності належить вирішальне значення. Педагогічне керівництво таким складним організмом, як клас, дитячий колектив зобов'язує педагога бути винахідливим, кмітливим, наполегливим, завжди готовим до самостійного вирішення будь-яких ситуацій. Педагог – близький і доступний зразок для наслідування, що спонукає учнів слідкувати за ним, рівнятися на нього.
    Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати свій час. Його має хвилювати не лише окрема індивідуальність, а світ людей. Завдяки цьому педагогічна професія стає творчою місією. Місія педагога — це не лише його власні інтереси, мотиви, плани. Він є посередником між дітьми та системою ідей, традиціями, культурою свого народу і людства. Його обов'язок — виховувати гідних людей, здатних примножувати здобутки людської цивілізації.
      Учитель — головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад — могутній фактор виховного впливу. Завдяки спілкуванню з учнями вчитель виховує їх не тільки словом, а й всіма якостями своєї особистості. “Золотим правилом” науки виховання вважав К. Ушинський тезу: “Вчителеві треба бути таким, якими він хоче бачити своїх вихованців”.
     На сьогодні – це педагог-дослідник, педагог-лідер як педагог нової формації - духовно розвинена, соціально зріла, творча особистість, компетентний фахівець, який прoфecійнo володіє всім арсеналом педагогічних засобів, постійно прагне до самовдосконалення та саморозвитку, стимулюючи до цього своїх учнів.
    Сучасний педагог  повинен навчити молодих людей системному мисленню, методам пізнання та самоорганізації, допомогти розкрити власний потенціал, стимулювати та активно використовувати творчі можливості кожної особистості.
   Які ж риси мають бути  притаманні творчій особистості вчителя?  Я вважаю, що це, насамперед, високий рівень моральної свідомості, постійний пошук оптимальних оригінальних рішень поставлених завдань, творчий стиль мислення, здатність бачити проблему, виявляти суперечності, творча фантазія, розвинена уява, прагнення досягти ефективного результату за конкретних умов праці, високий рівень загальної культури. Творча особистість педагога завжди характеризується високим рівнем креативності, яскраво вираженими особистісними якостями і здібностями, які сприяють успішній професійній діяльності.
     Ось чому лише будучи самому особистістю педагог зможе сформувати особистість дитини.